آدرس : میانه ، پایین تر از میدان آزادی ؛ خیابان امام ؛ روبروی قرض الحسنه جوانان خیر
تلفن  : 04232247880 - 04232247881 فاکس :04232247880
www.sinalab.org
www.sina.irlab.ir